I.ULUSLARARASI SPEKTRUM KONGRESİ

KATILIMCILAR İÇİN KAYIT VE ÖDEME BİLGİLERİ

 • Kongremize iki şekilde katılım sağlanmaktadır. Dış katılım “Sektörel”,“Dinleyici”, “Refakatçı” ve “Akademik”, “Bilimsel”, “Öğrenci” şeklindedir. Dış katılımcılar ve akademik personel için ayrı ayrı ayrı katılım ücreti belirlenmiştir. Bu ücretler yukarıdaki tabloda gösterildiği gibidir
 • Kongremize fiziki katılım sağlayan her birey katılım ücreti ödemekle yükümlüdür. Kongremize tek kayıt ücreti yatıran kişi(ler) yanlarında refakatçı ve dinleyici getiremezler. KONGREMİZE DİNLEYİCİ VE İZLEYİCİ OLARAK KATILANLAR KAYIT YAPTIRMAK ve KAYIT ÜCRETİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
 • Kongremiz süresince yaka kartı kullanımı ve takılması zorunludur. Bu nedenle yaka kartı olmayan ve kayıt yaptırmayan hiç kimse kongremizden faydalanamaz.
 • Kongredeki oturumlarda bulunan bildirilerin sunum şekli, sıralaması, öne alınması, yer değiştirilmesi ve diğer her türlü yönetimle ilgili konular oturum başkanına aittir. Bu nedenle kongremiz kurulları ve diğer ilgililer oturumlara yönelik müdahale edemez ve oturum başkanlarının görevlerine karışamaz. Bu konudaki her türlü talep ve istek ilgili oturum başkanlarına iletilmek zorundadır.
 • Bir kayıt ile ancak iki bildiri ile katılabilirsiniz. Bu bildirinin sunum şekli ilgili katılımcının tercihine bağlıdır. İki bildiri üzerinde bildiri gönderen her katılımcı kongre katılım ücretinin yarısı tutarında artan her bildiri başına ödeme yapmak zorundadır.
 • POSTER bildiri ile katılım sağlayan katılımcılar, kongremize “FLAŞ DİSK İÇERİSİNDE PDF” formatında hazırlanmış 70×100 cm ebatlarında hazırlayacakları formatı getirmeleri gerekmektedir. İlgili posterlerin hazırlanması klasik yöntemlerle bilindik şekilde hazırlanmalıdır. İlgili posterler sözel oturumların sonlarında yine ilgili oturum başkanının tanıyacağı süre içerisinde sözlü olarak sunulacaktır.
 • Kongremize olan katılımlar ister poster isterse sözel sunum olsun, bunlar için tek bir katılım belgesi düzenlenecektir. Bu nedenle her bildiri için ayrı ayrı katılım belgesi düzenlenmeyecektir. Sadece poster ile katılım sağlanıyor ise katılım belgesinde “POSTER SUNUM”, eğer sözel ve poster ile katılım sağlanıyor ise “SÖZEL SUNUM” ibareli katılım belgesi düzenlenecektir. Kayıt yaptıran her katılımcıya katılım belgesi düzenlenmektedir. Kayıt olmayan hiçbir katılımcıya katılım belgesi düzenlenmez. Düzenlenmesi talep edilemez.
 • Kongremizde sunum zorunluluğu söz konusudur. “RESMİ MAZERET BELGESİ SUNANLAR” bu kapsam dışındadır. Bu nedenle bildiri tercihi ne olursa olsun, her katılımcı mutlaka sunumunu yapmakla yükümlüdür. Kongremizde verilen her katılım belgesinin arkası mutlaka ilgili kurumlara ilişkin resmi kaşeler ile onaylanmaktadır. Onaylı olmayan hiçbir katılım belgesinin bir resmiyeti bulunmamaktadır.
 • Kongremizdeki sunumlar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılmaktadır. Bu sunum tercihi kongremize bildiri özeti yüklenirken tercih edilmelidir. Hangi dille sunum yapmak isteniyor ise sadece o dilde hazırlanmış olan bildiri ile katılım sağlanmalıdır. Sunduğunuz ve tercih ettiğiniz dilin dışında özet ve tam metin göndermeyiniz.
 • Kongremize gönderilen bildiri ve posterler eğer “YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA” tezlerinden türetilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ilgili çalışmanın danışmanının ismi yer almak zorundadır. Bu zorunluluğa kongremize katılan her katılımcı uymakla yükümlüdür. Oluşan sorun ve aksaklıktan ilgili katılımcı(lar) sorumlu olup kongremiz yönetimi ve düzenleyicileri yükümlülük kabul etmeyecektir.
 • Otele konaklama için rezervasyon yaptırırken mutlaka bizimle iletişime geçiniz.
 • Kongremize ilişkin her türlü bilgi kongremiz sitesinde yer almaktadır. Telefon ve benzeri iletişim yolları ile bilgi alabilirsiniz.
 • Tam metin gönderim tarihi kongrenin ikinci günü akşam saat 24.00’e kadardır. Bu tarihin ertelenmesi ve öne çekilmesi durumu söz konusu olduğunda ilgili kongre yetkilileri katılımcılara bilgi verecektir. Bu yönde bir bilgi paylaşımı olmadığı sürece “TAM METİN GÖNDERİM TARİHİ KONGRENİN BİTİM TARİHİ AKŞAMI SAAT 24.00’dur.” Tam metin gönderimi kongremizde zorunlu değildir. Akademik teşvik kriterlerinden yararlanacak olan katılımcılar için “TAM METİN GÖNDERİMİ ZORUNLUDUR.”
 • Her bildiri bir hakem onayına gönderilir. Hakem onayından geçen bildiriler “SÖZEL ya da POSTER” olarak sırada ibaresi ile sistemde görünmektedir. SIRADA ibaresi ile görünen bildiriler kabul edilmiş anlamına gelmektedir. Bu nedenle kabul edilen ve sıraya alınan bildirilere yönelik sistem tarafından ilgili sisteme üye katılımcının sisteme kayıtlı mail adresine otomatik mail bilgisi gönderilmektedir. Tam metin yüklemesi ancak kayıt yaptıran ve ön panele aktarılan bildiriler için geçerlidir.
 • Kongremize yönelik yapılan kayıt işlemlerinde ödeme bilgisi “DEKONTLARDA” mutlaka açıklama kısmında ilgili bildiride ismi bulunan katılımcılardan birisinin ismi ve soy ismi yazılmalıdır. Ayrıca kongreye dair bilgi için ilgili kongre ismine yer verilmelidir. ATM üzerinden yapılan ödemelerde T.C numarası değil katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir. Oluşan aksaklıktan kongremiz sorumlu tutulamaz.
 • Davet ve kabul mektupları kongre hesabına bildiri ücreti yatırıldıktan sonra gönderilmektedir. Lütfen ödeme dekontunuzu “info@uluslararasispektrumkongresi.com” adresine gönderiniz. Dekontu ilettikten sonra kabul ve davet belgeniz tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.
 • Sayın katılımcılar bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır. Tam metin göndermeyen katılımcıların ise aynı kitap içerisinde özet metinlerine yer verilecektir. Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Kongre bildiri kitabı E-ISBN ile kongre sonrasında kongre web sitesinde PDF olarak yayınlanacaktır.