BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI:

Bildiri özeti: Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, en az 100, en fazla 300 kelime olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Bildiriler için en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlık 12, Özet ve metin 11, Dipnotlar 9 punto

Paragraf Aralığı: 6 nk

Satır Aralığı: Metin 1.15, Dipnotlar tek satır

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI:

1-Poster boyutu: 70 cm x 100 cm

2-Kenar boşluklar: üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm.

3-Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın, -kurum/kuruluş/üniversitesinin adı yazılmalıdır.

4-Poster başlığı: 48 punto arial karakterinde ve koyu (bold) (poster başlığının iki satırı geçmemesi önerilir).

5-Yazar ad (lar)ı 28 punto arial yazı karakterinde ve koyu (bold).

6-Yazar adres (ler)i ve mailleri 28 punto arial yazı karakteri.

7-Metin iki sütun veya 3 sütun halinde verilecektir.

8-Metin başlıkları 24 punto arial karakterinde ve koyu (bold).

9-Metin 24 punto arial yazı karakterinde.

10-Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda kaynaklar daha küçük karakterlerle dizin halinde belirtilmelidir.

11-Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

12-Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stilinin benimsenmesi.

DİPNOT YÖNTEMİ

 Bilimsel çalışmada kullanılan kaynakların künyesi dipnot olarak sayfa altında gösterilir. İstifade edilen kaynaklar ilk geçtikleri yerlerde ayrıntılı ve aşağıdaki örneklerde belirtilen sıralamaya uygun olarak verilir. Daha sonra a.g.e. vb. kısaltmalar yerine çalışmanın anlamlı kısaltması kullanılmalıdır.      

Kitaplar: Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı (italik), Baskı Sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Makaleler: Yazar Adı Soyadı, Makale Adı (tırnak içinde), Dergi/Kitap Adı (italik), Cilt No, Sayı, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.       

Kurum Yayınları: Yayınlayan Kurum, Yayın Adı (italik), Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.   

Tezler: Yazar adı soyadı, Tez başlığı (tırnak içinde), (Tez derecesi, Üniversite, Yıl), Sayfa Numarası   

 İnternet Tabanlı Kaynaklar: Yazar Adı ve Soyadı, Belgenin Başlığı, Eserin Başlığı (varsa), Edisyon veya Dosya Numarası (ilgili ise), Adres ve Erişim Yolu, Ziyaret Tarihi (parantez içinde) verilir. Varsa sayfa numarası belirtilir. İnternet ortamından yararlanılan kitap ve makalelerde normal atıf uygulamasına göre genel dipnot usulüne uyulur. 

Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı, varsa Makalenin Başlığı (tırnak içinde), Dergi veya Kitabın Adı (italik), varsa Derleyen veya Çevirenin Adı, Cildi, Sayısı, birden fazla basıldıysa kaçıncı baskı olduğu, Basım Yeri ve Yılı biçiminde verilir. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak olarak kullanılmışsa basım tarihine veya alfabetik sıraya göre eskiden yeniye doğru dizilmelidir.

Not: Yapılan çalışmaların info@uluslararasispektrumkongresi.com adresine mail göndermeniz rica olunur. Sizlere mail alındığına dair cevap verilecektir. Saygılarımızla.